Dé specialist in arbeidszaken in de Haarlemmermeer en omstreken

Bel voor een afspraak: 06-52421272

De visie van Pals Arbeidszaken op bemiddelen

Mijn visie op bemiddelen bij arbeidsconflicten is sterk geïnspireerd door de deugdethiek van de Griekse filosoof Aristoteles.

In essentie is ethiek de vraag naar: hoe zou ik moeten handelen. De deugdethiek van Aristoteles gaat nog een stapje verder: bij hem gaat het om een wijze van leven. Deugd is bij hem een karaktertrek. Je leert pas een deugd door hem vaak te oefenen.

De deugd die mij het meeste aanspreekt is rechtvaardigheid. Spreken over rechtvaardigheid betekent ook weet hebben van onrechtvaardigheid.

Rechtvaardig handelen betekent: handelen in het belang van de ander.

Aristoteles onderscheidt twee vormen van rechtvaardigheid: de distributieve rechtvaardigheid en de correctieve rechtvaardigheid.

Bij distributieve rechtvaardigheid gaat het om het verdelen onder de leden van een gemeenschap en wel naar hun verdienste. In vergelijking met de ander een gelijk of ongelijk deel; afhankelijk van de verdienste. Het rechtvaardige is daarbij een bepaald midden tussen meer en minder.

Toepassing: in de dagelijkse praktijk kijken we dan naar de uitkomst: is deze rechtvaardig. Geeft de uitkomst je een goed gevoel.

Bij correctieve rechtvaardigheid gaat het om correcties van fouten die bij transacties tussen twee personen of zaken zijn gemaakt. Vanuit het beginsel van eerlijke verdeling. Daarbij gaat het om een verschil in schade, terwijl partijen als gelijken worden behandeld.

Toepassing: in de dagelijkse praktijk kijken we dan naar het verloop van het proces. Deze bepaalt de mate van rechtvaardigheid.

Bij een verschil van mening over rechtvaardigheid nam men in de oudheid zijn toevlucht tot “een rechter”, ook wel “richter” genoemd. Een rechter als personificatie van het rechtvaardige. Een rechter als intermediair; een rechter als bemiddelaar. Hij zoekt naar het juiste “midden”; het rechtvaardige. Met het vinden van het juiste midden herstelt hij de gelijkheid.

Bij een arbeidsconflict nu neemt men zijn toevlucht tot een intermediair; een bemiddelaar. Hij zoekt naar het juiste “midden”; het rechtvaardige.

Bemiddelen bij arbeidsconflicten is het zoeken naar het juiste midden. Het juiste midden bij zowel de uitkomst als van het proces. Om daarmee de gelijkheid tussen partijen weer te herstellen.