Dé specialist in arbeidszaken in de Haarlemmermeer en omstreken

Bel voor een afspraak: 06-52421272

Training integer besturen in de financiële sector

Wij leven in een markteconomie. Ons denken en handelen wordt beïnvloed door de normen en waarden van de markt. Efficiëntie, materiele winst en hebzucht.

Ethiek houdt ons een spiegel voor. Ethiek betekent: hoe zou je moeten handelen. In een dialoog zoeken we naar het juiste handelen.

Bestuurders van financiële instellingen (banken, verzekeraars en pensioenfondsen) zullen aan steeds meer eisen moeten voldoen. Integer besturen wordt een dwingende eis.

Pals Arbeidszaken heeft een training ontwikkeld voor bestuurders. Verschillende ethische stromingen worden daarbij als referentiekader gebruikt. Handelen als bestuurder bezien we vanuit verschillende visies.

Bij een reflectie op ons handelen maken wij een onderscheid tussen:

  • deugdethiek
  • plichtethiek
  • rechtvaardigheid

Neem voor vragen en verzoeken gerust contact met ons op.

 

Downloads

Wij bieden diverse downloads aan. Deze kunt u opvragen via het contactformulier waarna wij u deze zullen toesturen.

Onderstaande documenten kunt u rechtstreeks downloaden