Dé specialist in arbeidszaken in de Haarlemmermeer en omstreken

Bel voor een afspraak: 06-52421272

De werknemer als wegwerpartikel

Het nieuwe ontslagrecht met zijn transitievergoeding en in hoger beroep kunnen gaan schiet zijn doel voorbij. Een carrousel aan flex-krachten is een antwoord op de veranderde arbeidsverhoudingen in de samenleving. Flexibele krachten wordt het vertrekpunt; de vaste werknemer de uitzondering. Werkonzekerheid wordt meer en meer regel. Een carrousel van tijdelijke Lees meer »

Wijziging ontslagrecht biedt halve oplossing

Wijziging van het ontslagrecht biedt een halve oplossing voor werknemers die willen doorwerken tot 67 jaar. Daarmee schiet dit onderwerp in het wetsvoorstel Werk en Zekerheid tekort. Wijziging pensioenleeftijd Op 1 januari 2014 waren er een tweetal wijzigingen. De pensioenleeftijd ging naar 67 jaar. De AOW-leeftijd ging naar 65 jaar Lees meer »

Werknemers: nieuwe cao, eerst betalen

Ruim 70% van de werknemers heeft geen enkele interesse in de eigen cao. Sociale partners deden deze constatering op basis van eigen onderzoek. Het onderzoeksrapport verscheen in de vorm van een SER-advies. Daarin worden tal van initiatieven beschreven die sociale partners bedacht hebben om het draagvlak van cao-afspraken te verbreden. Lees meer »

Onderhandelen: meer dan wederzijds eigenbelang

De arbeidsvoorwaarden in een cao komen tot stand op basis van een onderhandelingsproces tussen werkgever en vakbonden. Het lijkt een jaarlijks ritueel, waarin vaak vooraf ferme standpunten worden ingenomen door vakbonden. Het verhogen van de lonen staat daarbij centraal. Onderhandelen kan op vele manieren. Van confrontatie en actiemiddelen tot het Lees meer »

Arbeidsvoorwaarden als ruilmiddel

In 2007 introduceerde ABN Amro het benefit budget. Bepaalde arbeidsvoorwaarden werden naar het principe van een bank “gekapitaliseerd”. Vervolgens werd dit “kapitaal” als een aparte toeslag op de salarisstrook aangegeven. De medewerker kon daarna gaan shoppen in de winkel met arbeidsvoorwaarden; de benefit shop. Keuzevrijheid alom. Flexibiliteit en individualisme waren Lees meer »

12