Dé specialist in arbeidszaken in de Haarlemmermeer en omstreken

Bel voor een afspraak: 06-52421272

De werknemer als wegwerpartikel

Het nieuwe ontslagrecht met zijn transitievergoeding en in hoger beroep kunnen gaan schiet zijn doel voorbij. Een carrousel aan flex-krachten is een antwoord op de veranderde arbeidsverhoudingen in de samenleving. Flexibele krachten wordt het vertrekpunt; de vaste werknemer de uitzondering. Werkonzekerheid wordt meer en meer regel. Een carrousel van tijdelijke Lees meer »

Rechtvaardige vertrekpremie?

Het is niet ongebruikelijk dat bestuurders bij hun aanstelling op voorhand een vertrekpremie overeenkomen. Voor het geval dat. Niets is kennelijk zo onplezierig als onvrijwillig zonder werk zitten. Media Regelmatig lezen we over leden van een Raad van Bestuur die door hun gedrag moeten vertrekken en alsnog worden beloond met Lees meer »

Wijziging ontslagrecht biedt halve oplossing

Wijziging van het ontslagrecht biedt een halve oplossing voor werknemers die willen doorwerken tot 67 jaar. Daarmee schiet dit onderwerp in het wetsvoorstel Werk en Zekerheid tekort. Wijziging pensioenleeftijd Op 1 januari 2014 waren er een tweetal wijzigingen. De pensioenleeftijd ging naar 67 jaar. De AOW-leeftijd ging naar 65 jaar Lees meer »

Onze beleving bij belonen

Werknemers worden op allerlei manieren beloond. Het meest bekende is hierbij het maandelijks loon in ruil voor de geleverde prestatie. Als het loon staat afgedrukt in een cao-boekje is het niet alleen zichtbaar maar ook vergelijkbaar. Doordat mensen graag vergelijken ontstaan echter ook de vragen. En soms het ongenoegen; waarom Lees meer »

Verzuimbeheersing via één-loket

Verzuimbestrijding en verzuimbeheersing blijven een continue aandachtspunt voor elke ondernemer. Niet alleen vanuit praktische overwegingen, maar ook omdat een veelheid aan wettelijke bepalingen de ondernemer dwingt tot het zoveel mogelijk voorkomen van verzuim. Een van de initiatieven daarin betreft de “één-loket-gedachte”. In nogal wat branches wordt hier gebruik van gemaakt. Lees meer »

Spelregels bij een Studiekostenbeding

Een baan voor het leven geeft zekerheid en rust. Maar baanzekerheid is afhankelijk van tal van factoren die je als werknemer vaak niet kunt beïnvloeden. Waar een werknemer wel greep op heeft is de eigen inzetbaarheid in een onderneming. Dat vereist een grote mate van flexibiliteit en genoeg bagage om Lees meer »