Dé specialist in arbeidszaken in de Haarlemmermeer en omstreken

Bel voor een afspraak: 06-52421272

E-mail verkeer: geluidloze communicatie

Geluidloos, emotieloos en spraakloos. E-mailberichten: we checken voortdurend onze nieuw binnen gekomen e-mailberichten Je scant, scrolt, leest soms en zucht. Voor velen een bekend ritueel aan het begin van een nieuwe werkdag. Ondertussen kijk je ook nog snel naar je laatste sms-berichten en reageert met je vingers over het toetsenbord. Lees meer »

De ontbrekende eigenschap

Wanneer vind je iemand een leider? Is leiderschap verbonden met een functie of een titel? Is een president, een koning, een ceo of manager een leider? En moeten leiders altijd positief zijn? Kan een leider ook een dictator zijn? Denkbeelden Bij een leider hebben we kennelijk denkbeelden die bepalen of Lees meer »

Accountants en ethiek 2

Wat ging eraan vooraf In mijn blog accountants en ethiek 1 ben ik ingegaan op het gedrag van de accountant, betrokken bij het inmiddels failliete energiebedrijf Econcern. Twee beginselen uit de gedragscode van accountants, integriteit en objectiviteit relateerde ik aan de deugdethiek van Aristoteles. In deze deugdethiek worden deugden als Lees meer »

Onze beleving bij belonen

Werknemers worden op allerlei manieren beloond. Het meest bekende is hierbij het maandelijks loon in ruil voor de geleverde prestatie. Als het loon staat afgedrukt in een cao-boekje is het niet alleen zichtbaar maar ook vergelijkbaar. Doordat mensen graag vergelijken ontstaan echter ook de vragen. En soms het ongenoegen; waarom Lees meer »

Denken in kansen

Babyboomers profiteren het meeste van de pensioenpot. Hun kostje is gekocht. Jongeren moeten maar zien hoe zij zich in de toekomst redden. Langer doorwerken en wellicht een lege pensioenpot. Is het tij nog te keren? Tegenstelling jong versus oud Tegenstellingen tussen jong en oud zijn er altijd geweest. Denk alleen Lees meer »

Wat toevallig: de zeven eigenschappen van . . . .

Recentelijk las ik in een tijdschrift over pensioenen het volgende. Namelijk; er zijn zeven factoren te onderscheiden die van invloed zijn op de effectiviteit van een bestuur. Deze “zeven” hebben betrekking op gedrag en cultuur van bestuurders binnen de financiële wereld. Je moet daarbij denken aan banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Lees meer »

Gedragsregels maken ons kwetsbaar

In onze samenleving kennen we tal van regels die ons gedrag beïnvloeden en sturen. Zo kan een ANWB bord ons de juiste richting wijzen. Verkeersborden zijn dwingender voor ons gedrag. Een TomTom kan nog dwingender zijn: ga rechtdoor of sla links af. Bij het luchtverkeer kennen we de automatische piloot Lees meer »

Voorspellingen: een aardig tijdverdrijf

Een onderzoeker voorspelde dat baby’s die in 2013 worden geboren gemiddeld 100 jaar of ouder kunnen worden. Hij sprak over “ een realistische verwachting” . De aannames die hij daarbij maakte was dat over de 20ste eeuw bekeken er een gelijkmatige stijging van de levensverwachting viel te zien. Deze historische Lees meer »