Dé specialist in arbeidszaken in de Haarlemmermeer en omstreken

Bel voor een afspraak: 06-52421272

De filosofie van Jan Pals

Mijn kijk op het leven is gevormd door tal van ervaringen. Zo ben ik van mening dat jijzelf je ouders kiest die je helpen om je levensopdracht te realiseren

Zij hebben mij opgevoed met de waarden, normen en inzichten die zij op hun beurt van hun ouders hebben mee gekregen. Zoals ik op mijn beurt weer mijn inzichten, normen en waarden heb doorgegeven aan mijn kinderen.

Levenspad

Aan de hand van gebeurtenissen die vanuit het universum op mijn levenspad kwamen werd ik steeds meer bewuster voor welke levensopdracht ik had gekozen. Zijn die je wilt zijn.

In mijn opvoeding liggen de patronen van mijn karakterontwikkeling. Als je eenmaal deze patronen herkent wordt jouw levenspad helder. Ik ging mijn eigen gedrag steeds beter begrijpen en dat is weer de basis om bij te sturen. Om je verder te ontwikkelen naar de persoon met de levensopdracht die jezelf had gekozen.

Zowel aards als spiritueel.

 Rechtvaardigheid

Een rode draad in mijn opvoeding is het gevoel van rechtvaardigheid. Een begrip dat gevoed is door het christelijk geloof. Daar ben ik mijn ouders intens dankbaar voor. In mijn werk werd dit gevoel van rechtvaardigheid danig op de proef gesteld. Dat waren dan momenten waarin een ander jou de spiegel voorhoudt.

En vraagt: wie ben je en waar sta je voor.

 Boekenkast

Mijn boekenkast spiegelt voor een groot deel wie ik ben. Je kiest immers de boeken die bij jou passen. Maar ook tal van boeken die gewoonweg op mijn pad komen. Boeken die jou kiezen. Filosofie, psychologie, recht, geschiedenis en biografieën. Maar ook schrijvers als Hella Haasse, Arthur Japin, Jan Siebelink, Tolstoj, Dostojewski en Roger Martin du Gard.

Ze houden je een spiegel voor. Het is een confrontatie van eigen gedrag met de opvattingen en ideeën van anderen. Van herkenning, goedkeuring en afkeuring.

Van overpeinzing.

Terugkerende begrippen daarbij zijn o.a.: recht en rechtvaardigheid, geloof, goed en kwaad, schuld en boete, mystiek, gezag, intellectuele denkbeelden, macht en onmacht en zelfinzicht. Niet te vergeten: toeval in de zin van “het valt je toe”.

En wat het universum mij geeft.