Dé specialist in arbeidszaken in de Haarlemmermeer en omstreken

Bel voor een afspraak: 06-52421272

Integer bestuurder benoemd

KPMG mag in zijn handen klappen met het benoemen van Jan Hommen als nieuwe topman. Hij moet als niet-accountant het beschadigde imago herstellen. Door zijn voorbeeldgedrag krijgt integriteit weer handen en voeten.

De oorsprong

De discussie over integriteit is begonnen begin jaren 90 met minister Ien Dales van Binnenlandse Zaken. Maar al snel werd haar praktische aanpak omgezet in het tegenovergestelde. Er ontstond een overdosis aan papieren instrumenten en middelen. Van wet- en regelgeving, procedurele richtlijnen, gedragscodes, ambtseed tot en met toezicht in de vorm van compliance officers, vertrouwenspersonen en toezichthouders. Met tussendoor het mislukte waarden- en normendebat van het kabinet Balkendende.

De laatste jaren viel de nadruk op een klokkenluidersregeling, risico-analyses en het welbekende begrip transparantie (wat dat verder ook precies mag inhouden).

Verklaringen

Zoveel werd echter wel duidelijk; het ging om gedrag. In eerste instantie zochten we daarom de oplossing in competenties. Waarbij de ene groep sprak over leerbaar en trainbaar terwijl de andere groep sprak over karaktereigenschappen. Kennelijk voldeed het competentiemanagement toch niet geheel aan de verwachtingen. In een zoektocht naar verklaringen van ons gedrag deden we een beroep op een aantal wetenschappen. De filosofie sprak over een deugdethiek; de sociale psychologie wees ons op factoren in relatie tot de organisatie waarin we werkten. Factoren als betrokkenheid, uitvoerbaarheid en voorbeeldgedrag kwamen in beeld. Recentelijk kunnen we lezen over de laatste ontdekkingen vanuit de neurowetenschap. Daarin zou de rol van het onbewuste een belangrijke factor van betekenis zijn.

Andere benadering

We kwamen erachter dat sancties als boetes, aanwijzingen, aangiftes of intrekking van vergunningen niet altijd even efficiënt waren. Dus kozen we opnieuw voor een andere benadering. Onder de noemer cultuur en gedrag gingen we met elkaar in gesprek. We spraken elkaar aan op ons gedrag. Dat vereist morele moed. Het woord vertrouwen viel weer. Wie goed doet goed ontmoet. Het ging om eerlijk zaken doen; om intrinsiek gemotiveerd gedrag. Kortom; in de ontmoeting met de ander, in het luisteren naar elkaar en in de afweging van de gehoorde argumenten komen tot de juiste handelwijze. Dat vraagt tijd, voortdurende aandacht en wellicht minder declarabele uren. Maar wat gaat ontstaan is voorbeeldgedrag. In eerste instantie door de topman van een financiële instelling. Met op termijn een uitwaaieringseffect.

Integriteit: geen papieren woorden maar moreel verantwoord handelen. De klanten komen dan vanzelf.

 

Reageer op dit blogbericht