Dé specialist in arbeidszaken in de Haarlemmermeer en omstreken

Bel voor een afspraak: 06-52421272

Bestuurders getoetst op hun geschiktheid

De eerste stap is gezet. De verantwoordelijke bestuurders voor het faillissement van energiebedrijf Econcern zijn getoetst. In de optiek van de twee betrokken curatoren hebben zij gefaald. Na het falen de strafmaat: aansprakelijkstelling en tuchtrecht. Gaat het ook gebeuren?

Groen Econcern

Econcern was een snel groeiend duurzaam energiebedrijf dat in 2009 failliet ging. Met dit faillissement kwamen 1400 werknemers op straat te staan en stond er een schuld van 1 miljard open. Het beeld van de Raad van Bestuur was er één van ambitieuze groeiscenario’s, optimistische prognoses, het ontbreken van risicomanagement en prudente verslaggeving. Het ongeclausuleerd goedkeuren van de jaarverslagen door de betrokken accountant droeg mede bij aan het faillissement. In het laatste faillissementsverslag zijn zowel de betrokken bestuurders als accountant gewogen. Twee criteria zijn daarbij gehanteerd: functie en gevolgen.

Beoordelingscriteria

De twee curatoren hanteren enkel rationele- en procedurele overwegingen. Daarbij is gekeken naar het doel van hun functie en het feitelijk functioneren van betrokkenen. Bij de bestuurders was sprake van onbehoorlijk leiding geven aan een onderneming. Bij de Commissarissen was sprake van onbehoorlijk toezicht. Bij de controlerend accountant was sprake van een ten onrechte goedgekeurde jaarrekening.

Tenslotte hebben ze ook gekeken naar de gevolgen van al dit handelen: om een onpartijdig en wellicht universeel geldige, morele uitspraak te doen. Namelijk; het faillissement van Econcern en de daarmee gemoeide schade naar derden.

Strafmaat

Bij de strafmaat hebben de curatoren zich laten leiden door het schadebeginsel als gevolg van falend bestuurdersschap. Aansprakelijkstelling voor de ontstane financiële schade. Met daarbij voor de betrokken accountant nog een tuchtrechtelijke behandeling. Tegelijkertijd wordt echter ook reeds gesproken over een ontsnappingsroute: een schikking. Om rechtsvervolging en daarmee strafvervolging te ontlopen. Wel verantwoordelijk; niet schuldig.

Een geldboete vergoedt slechts (deels) de financiële schade. De vraag naar de immateriële gevolgen blijft echter geheel buiten beeld.

 

 

Reageer op dit blogbericht