Dé specialist in arbeidszaken in de Haarlemmermeer en omstreken

Bel voor een afspraak: 06-52421272

Diensten

Bemiddelen bij arbeidsconflicten

Een arbeidsconflict is een belangentegenstelling. Kost tijd, aandacht en geld. Twintig tot vijfentwintig procent van een jaarloonsom is geen uitzondering. Schadebeperking krijgt daarom aandacht.

Lees verder over bemiddelen bij arbeidsconflicten »

Training integer besturen

Bestuurders in de financiële sector worden in deze training geconfronteerd met de vraag hoe juist te handelen vanuit een ethisch perspectief.

Lees verder over de training integer besturen »

Doorwerken tot 67 jaar. Hoe regel je dat?

Hierbij wordt ingespeeld op de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Met behulp van o.a. een checklist laat Pals Arbeidszaken zien hoe Human Resources daar op kan inspelen.

Lees verder over doorwerken tot 67 jaar »

De adviespraktijk omvat de volgende onderdelen

Consultancy

Pals Arbeidszaken is als consultant in te huren voor opdrachten op het gebied van advies over arbeidsvoorwaarden, cao-onderhandelingen of harmonisatie van arbeidsvoorwaarden bij integratietrajecten van organisaties. Het opzetten of aanpassen van beloningsstructuren en loongebouwen komt regelmatig aan de orde.

Interim Management

Pals Arbeidszaken heeft veel ervaring op het gebied van leidinggeven aan projecten en vervanging bij afwezigheid van de manager Compensation & Benefits, in de meest brede zin van het woord.

Voorzitterschap

Ook het voorzitterschap van commissies voor HRM-thema’s of bezwarencommissies Sociaal Plan vallen onder de activiteiten van Pals Arbeidszaken.

Docentschap

Pals Arbeidszaken is ook actief als docent op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, medezeggenschap, pensioenrecht en HRM.

Mijn aanpak

De kracht van Pals Arbeidszaken zit in de aanpak van een opdracht. Ieder verzoek om advies of bemiddeling wordt grondig met de opdrachtgever doorgesproken.

Offerte en tariefstelling worden vooraf bepaald. Op deze wijze creëert Pals Arbeidszaken duidelijkheid tussen vraag en aanbod. De focus ligt immers op de uitvoering van de vraag.

Flexibele aanpak; doelgerichte uitvoering

Pals Arbeidszaken heeft meer dan 25 jaar ervaring in het uitvoeren van opdrachten op het gebied van arbeidszaken.