Dé specialist in arbeidszaken in de Haarlemmermeer en omstreken

Bel voor een afspraak: 06-52421272

Werknemers: nieuwe cao, eerst betalen

Ruim 70% van de werknemers heeft geen enkele interesse in de eigen cao. Sociale partners deden deze constatering op basis van eigen onderzoek.

Het onderzoeksrapport verscheen in de vorm van een SER-advies. Daarin worden tal van initiatieven beschreven die sociale partners bedacht hebben om het draagvlak van cao-afspraken te verbreden. Draagvlak betekent hier dat zowel werkgever als werknemer zich herkennen in de eigen cao.

Het is een typisch rapport voor insiders en geschreven door insiders. Want hoeveel van de 6,1 miljoen werknemers die onder een cao vallen zal dit rapport lezen?

Wat ontbreekt?

Na lezing blijft de hamvraag: waar heeft de werknemer nu behoefte aan. De beschreven initiatieven zijn even zovele voorbeelden van opzettelijk bedachte activiteiten van sociale partners. Namelijk; om de werknemer te betrekken bij vernieuwing van de eigen cao. Zoveel werd wel duidelijk: 70% van de werknemers heeft geen enkele behoefte om zich te bemoeien met het vernieuwen van de eigen cao. Kennelijk ook geen behoefte aan een loonsverhoging. Of het behouden van wat je reeds hebt.

De werknemer als consument

Voor de meeste werknemers is hun cao een gegeven. Iets wat je reeds hebt roept geen nieuwe behoeften op. Elke dag “consumeer” je de cao: werktijden, loon, vrije dagen of de pensioenregeling. De cao is er en je bent tevreden.

Betalen voor een nieuwe cao

Als werknemers tevreden zijn over de eigen cao moeten sociale partners zich beraden. Waarom zoveel tijd, energie, aandacht en kosten maken voor een nieuwe cao als de werknemers nauwelijks interesse hebben in hun eigen arbeidsvoorwaarden? Draai het om. Geen interesse of behoefte, dan alles bij het oude laten.

Wel behoefte aan vernieuwing, dan de volgende aanpak. Een systeem naar analogie van de verzekeringswereld. Wil je een advies over een nieuw product, dan betaal je voor dit advies. Het is niet meer versleuteld in de verzekeringspremie.

Voor een nieuwe cao daarom nu het volgende voorstel. Vakbonden worden tijdelijk ingehuurd door de betrokken werknemers. Op basis van een prestatiecontract met uur- of dagtarief en tegen budget xx wordt afgesproken dat vakbonden onderhandelen over een nieuwe cao. De kosten worden door alle werknemers van een onderneming via een omslagstelsel betaald.

Maximale transparantie, maximaal tegemoet komen aan de behoeften van de consument.

Een discussie over “verbreding draagvlak cao-afspraken” verdwijnt als sneeuw voor de zon.

 

 

Reageer op dit blogbericht