Dé specialist in arbeidszaken in de Haarlemmermeer en omstreken

Bel voor een afspraak: 06-52421272

Werknemers: nieuwe cao, eerst betalen

Ruim 70% van de werknemers heeft geen enkele interesse in de eigen cao. Sociale partners deden deze constatering op basis van eigen onderzoek. Het onderzoeksrapport verscheen in de vorm van een SER-advies. Daarin worden tal van initiatieven beschreven die sociale partners bedacht hebben om het draagvlak van cao-afspraken te verbreden. Lees meer »

Charles Darwin: het systeem dat zich het beste aanpast?

Iedereen wordt van tijd tot tijd geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen. De een spreekt dan over een crisis; de ander over een ramp. Nu zou je onverwachte gebeurtenissen voor het gemak in twee categorieën kunnen verdelen. Zo zijn er op zichzelf staande gebeurtenissen. Daarbij kun je denken aan natuurrampen, de ramp Lees meer »

Wat toevallig: de zeven eigenschappen van . . . .

Recentelijk las ik in een tijdschrift over pensioenen het volgende. Namelijk; er zijn zeven factoren te onderscheiden die van invloed zijn op de effectiviteit van een bestuur. Deze “zeven” hebben betrekking op gedrag en cultuur van bestuurders binnen de financiële wereld. Je moet daarbij denken aan banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Lees meer »

Gedragsregels maken ons kwetsbaar

In onze samenleving kennen we tal van regels die ons gedrag beïnvloeden en sturen. Zo kan een ANWB bord ons de juiste richting wijzen. Verkeersborden zijn dwingender voor ons gedrag. Een TomTom kan nog dwingender zijn: ga rechtdoor of sla links af. Bij het luchtverkeer kennen we de automatische piloot Lees meer »

Voorspellingen: een aardig tijdverdrijf

Een onderzoeker voorspelde dat baby’s die in 2013 worden geboren gemiddeld 100 jaar of ouder kunnen worden. Hij sprak over “ een realistische verwachting” . De aannames die hij daarbij maakte was dat over de 20ste eeuw bekeken er een gelijkmatige stijging van de levensverwachting viel te zien. Deze historische Lees meer »

Verplichte bankierseed: van deugd naar ondeugd

Onlangs publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) de bankierseed. Voortaan moeten alle beleidsbepalers binnen financiële instellingen met ingang van 1 januari 2013 deze wettelijke eed afleggen. Onder beleidsbepalers verstaat DNB bestuurders: zij die de dagelijkse leiding hebben. Met het afleggen van deze eed doen bestuurders een aantal beloften; met name moreel-ethische Lees meer »

Sociaal akkoord: slechts economie

Het proces dat geleid heeft tot het Sociaal Akkoord 2013 draagt alle kenmerken van voorafgaande akkoorden. Partijen zijn in de eerste plaats sociale partners die in hun eigen orgaan als de Stichting van de Arbeid het voorwerk verrichtten om vervolgens met het kabinet tot een compromis te komen. Het proces Lees meer »

Leidt (pensioen)communicatie tot gedragsverandering?

Zou je jouw gedrag veranderen als je zou horen dat jouw werkelijk pensioeninkomen 25% lager uitvalt dan je had verwacht? Deze vraag stond centraal in een recent onderzoek (2012) door de gedragseconoom Prast (en anderen). De uitkomst was verbluffend. Verderop het antwoord. Nu eerst een vraag voor de lezer. Stel: Lees meer »

Competenties: functieprofiel en pensioenfondsen

Stressbestendig, overtuigingskracht en besluitvaardig; zo maar wat competentie-eisen wanneer een pensioenfonds op zoek gaat naar een bestuurder. Maar tussen eisen vooraf stellen en de dagelijkse praktijk zit vaak nog een wereld van verschil. Want hoe kom je er nu achter tijdens een gesprek met een kandidaat-bestuurder dat de vereiste competenties Lees meer »

Arbeidsvoorwaarden 3.0; onbekend, onbemind

Onlangs las ik in het blad Personeelbeleid een artikel met de titel “wensenlijstje 3.0”. Er werd ingegaan op trends in werknemerswensen. Thuiswerken als onderdeel van het nieuwe werken wordt minder belangrijk. De bonus is uit de mode, evenals telefoon en laptop van de zaak. Het wordt nu de hoogste tijd Lees meer »