Dé specialist in arbeidszaken in de Haarlemmermeer en omstreken

Bel voor een afspraak: 06-52421272

Transitievergoeding: een eerlijker verdeling bij ontslag?

Bij ontslag komt de transitievergoeding in de plaats van de huidige kantonrechtersformule. De hoogte is afhankelijk van het aantal dienstjaren en wordt beperkt tot maximaal €75.000 of 1 jaarsalaris. Met dit wetsvoorstel in Werk en Zekerheid wil het kabinet rechtsgelijkheid scheppen tussen vaste en flexibele medewerkers, een eerlijker verdeling van de ontslagvergoeding en bevorderen dat de vergoeding zal worden aangewend voor transitie naar een andere baan.

Hervorming ontslagrecht

Zowel de arbeidsmarkt als de arbeidsverhoudingen zijn danig gewijzigd in de 21e eeuw. Voor het kabinet aanleiding tot o.a. hervorming van het ontslagrecht. Het huidig arbeidsrecht is teveel gericht op baanzekerheid en gekoppeld aan de traditionele arbeidsovereenkomst. Het nieuwe arbeidsrecht moet gericht zijn op werkzekerheid.

Daarbij wordt de werkgever beperkt in zijn keuze langs welke weg hij het ontslag wil regelen; UWV of kantonrechter. De positie van de (flexibele) werknemer wordt versterkt.

Wat is nieuw

De huidige kantonrechtersformule, gebaseerd op leeftijd en gewogen dienstjaren, maandsalaris en correctiefactor wordt nu vervangen door een transitievergoeding. Deze vergoeding wordt enkel gebaseerd op lagere, gewogen dienstjaren en maandsalaris.

In tegenstelling tot de kantonrechtersformule is er een maximum van €75.000 of 1 jaarsalaris (voor hen die meer verdienen dan €75.000).

Uitzonderingen

Het nieuwe voorstel wordt geregeld in een aantal nieuwe artikelen: art. 7:673 (a,b,c). Het initiatief tot ontslag moet steeds bij de werkgever liggen. Het is van toepassing op iedere werknemer (vast of flexibel) met 2 jaar of meer jaar in dienst bij de werkgever. Uitzonderingen worden gemaakt voor de 50-plussers (tot 2020), cao-partijen of bij de financiële positie van de werkgever. Geen vergoeding bij werknemers, jonger dan 18 jaar of zij die de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Argumenten kabinet

Het kabinet voert een aantal redenen aan waarom deze transitievergoeding tot een eerlijker verdeling leidt. Het voorkomt hoge ontslagkosten voor de werkgever. Het vergemakkelijkt de overgang naar een ander baan (lees verlies oude ontslagvergoeding). Daarnaast is het kabinet van mening dat de berekeningsmethodiek van een transitievergoeding niet snel zal leiden tot een maximum van €75.000.

Eerlijker verdeling 1?

Eerlijk kan hier op vele manieren worden geïnterpreteerd. Is een transitievergoeding eerlijker dan de kantonrechtersformule. Leidt de transitievergoeding tot een eerlijker kans voor transitie naar ander werk.

Iemand met een bruto maandsalaris van €3000 (incl. vakantietoeslag) zal met 25 gewogen dienstjaren binnen de kantonrechtersformule aan het max. van €75.000 euro komen, terwijl hier ruim 50 gewogen dienstjaren binnen de transitievergoeding voor nodig zijn. Wat is hier eerlijk aan? Het enig eerlijke hiervan is dat het kabinet eerlijk is in haar toelichting op dit voorstel. Inderdaad; deze nieuwe berekeningsmethodiek zal niet snel leiden tot het maximum van €75.000. En inderdaad; het voorkomt hoge ontslagkosten voor de werkgever. En inderdaad, flexwerkers met tijdelijke contracten na twee jaar komen nu ook in aanmerking voor een (geringe)transitievergoeding.

Maar leidt een lagere vergoeding ook tot het sneller verkrijgen van ander werk? Alsof geringe financiële middelen eerder leiden tot het verkrijgen van ander werk. Alsof alle vooroordelen die leven bij het binnenhalen van nieuwe medewerkers ineens zijn verdwenen. Het toenemend aantal (gedwongen) ZZP-ers getuigt van het tegendeel.

Eerlijker verdeling 2?

Werknemers die al meer verdienen dan €75.000 per jaar krijgen een eigen maximum: 1 jaarsalaris. De argumentatie van het kabinet is er een van een verbluffende eenvoud. Mensen met een hoger inkomen beschikken over het algemeen over een betere arbeidsmarktpositie. Een jaarsalaris is dan afdoende voor het vaak sneller vinden van ander werk. Bovendien kunnen zij een inkomensverlies beter opvangen.

Eerlijk voert hier terug naar het verschil tussen iemand met een jaarsalaris van €37.500 die bij een transitievergoeding van max. €75.000 (bij 50 gewogen dienstjaren) tweemaal zijn jaarsalaris krijgt t.o.v. de degene die reeds meer verdient dan €75.000 en nu slechts 1 keer zijn jaarsalaris krijgt. Maar is dit een eerlijke vergelijking

Eerlijker verdeling 3?

Los van deze nieuwe wettelijke regeling blijft een reeds bestaande regeling met een veel ruimere vergoeding onaangetast. We hebben het dan over de vertrekpremie die reeds bij aanvang van de arbeidsovereenkomst wordt overeen gekomen. Hier blijft de koppeling met de traditionele arbeidsovereenkomst in takt. Geen maximum van €75.000; geen maximum van 1 jaarsalaris. En inderdaad; afdoende voor het vaak sneller weer vinden van werk. En inderdaad; een inkomensverlies kan beter worden opgevangen.

Het kabinet heeft met dit wetsvoorstel slechts oog gehad voor één adagium: financiële prikkels leiden tot het zoeken naar ander werk. De wil is er vaak wel; het werk echter niet.

Daarnaast het laten ontstaan van een grotere loonongelijkheid. Hoezo eerlijker verdeling?

 

Reageer op dit blogbericht