Dé specialist in arbeidszaken in de Haarlemmermeer en omstreken

Bel voor een afspraak: 06-52421272

Pensioenleeftijd in 2015 naar 68 jaar!

We waren er net aangewend. Op 1 januari 2014 werd onze pensioenleeftijd 67 jaar. De AOW-leeftijd ging naar 65 jaar en twee maanden. En nu dat bericht: pensioenleeftijd in 2015 op 68 jaar. Waarom zo snel?

Pensioenen blijft een heikel onderwerp voor de politiek. Een ding is zeker: het heeft met geld te maken. Waar kunnen we op bezuinigen. Of geredeneerd vanuit het kabinet: hoe kunnen we meer belasting binnen krijgen.

Als je langer moet werken kun je langer geld sparen voor je eigen pensioen. Bij langer sparen kan de premie lager. Dat betekent voor de belastingdienst een lagere aftrekpost. Dus een hogere aanslag voor de burger.

Wat we reeds weten is dat wij steeds langer blijven leven. Langer leven betekent dat je over een langere periode pensioen krijgt. Dat geld moet je hebben gespaard in je arbeidzame leven.

Wat blijkt nu? Onze levensverwachting blijft nog steeds stijgen. Prachtig dat we steeds langer mogen genieten van onze oudedagsvoorziening. Maar ja; de financiering ervan is een ander verhaal.

Wijs geworden door de praktijk heeft de wetgever hierop geanticipeerd. Zo was reeds per wet afgesproken dat als de levensverwachting steeds maar zou toenemen er automatisch een verhoging zou plaats vinden van de pensioenleeftijd.

Dat is nu wat er is gebeurd. Met de wet in de hand concludeert nu de Belastingdienst dat de pensioenleeftijd automatisch naar 68 jaar gaat in 2015.

Gevolgen voor de HR praktijk

Wat betekent dit nu voor de dagelijkse praktijk? Wederom aanpassing van de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsovereenkomst en eventueel het loongebouw. Relatief eenvoudige aanpassingen.

Pensioenleeftijd en AOW-leeftijd gaan steeds verder uit elkaar lopen. Dat betekent dat er bewust keuzes moeten worden gemaakt door zowel werkgever als werknemer omtrent de continuïteit van een dienstverband.

Er ontstaan knelpunten in de instroom, doorstroom en uitstroom. Als ouderen moeten blijven werken tot 68 jaar betekent dat 3 jaar langer geen uitstroom. In het verlengde hiervan is daar de vraag omtrent de blijvende inzetbaarheid van ouderen.

Minder eenduidig, maar zeker dat het gaat spelen, wordt het spanningsveld tussen jonge managers en de oudere professional. Daarmee wordt een verschil in belevingswereld zichtbaar. Andere waarden en andere normen tussen ouderen en jongeren. Andere mentaliteit.

Daarnaast krijgt de werkgever te maken met levensaspecten die meer indirect van aard zijn en waarvan we de gevolgen eigenlijk niet kunnen overzien. Denk daarbij aan het opvangen van de kleinkinderen om de werkende ouders te ontlasten. Aan een tekort aan vrijwilligers. Geen tijd meer hebben voor een almaar toenemende mantelzorg. Toenemend financieel eigen-risico.

Tenslotte is daar de vraag wat het psychologisch doet met mensen als hun pensioenleeftijd steeds verder wordt opgeschoven. Verwachtingen en realiteit gaan botsen. Hoe mensen daarop gaan anticiperen valt moeilijk te zeggen.

HR: een prachtig vak 

De taak van HR wordt complexer en tevens uitdagender. Oplossingen bedenken voor situaties die niet direct oplosbaar zijn. HR: een prachtig vak.

 

Reageer op dit blogbericht