Dé specialist in arbeidszaken in de Haarlemmermeer en omstreken

Bel voor een afspraak: 06-52421272

Nieuwe AOW bezorgt werkgever grijze haren

Overheid en sociale partners hebben afspraken gemaakt over wijziging van de AOW- en pensioenleeftijd. Maar ze lijken blind voor de praktische gevolgen voor werkgevers.

Naast het gedwongen langer in dienst houden van medewerkers liggen de gevolgen veel breder voor de werkgever.

Wat is er aan de hand

Met de invoering van de nieuwe AOW-leeftijd op 1 januari 2014 wordt zichtbaar dat er een gat ontstaat. Namelijk tussen de “oude” AOW-leeftijd van 65 jaar en de nieuwe AOW-leeftijd die stapsgewijs omhoog gaat. Dit gat zal de komende jaren alleen maar groter worden.

Sars Personeelsadvies en Pals Arbeidszaken spreken daarom over het OAP gat: overgang AOW- en Pensioenuitkering. Een gat waar de werkgever voor opdraait en dat verstrekkende gevolgen heeft voor de onderneming.

Daarnaast gaan AOW- en pensioenleeftijd uit elkaar lopen. Immers; de pensioenleeftijd gaat op 1 januari direct naar 67 jaar. Dat roept allerlei vragen op.

Aanpassing bestaande regelingen

Bestaande regelingen binnen de onderneming sluiten niet meer aan op de nieuwe wetgeving. Daarbij moeten we denken aan de arbeidsvoorwaarden, pensioenregeling, verzuimverzekering of personeelshandboek. De wetswijzigingen vragen om actie van werkgevers. Actie om verrassingen of onnodige kosten te voorkomen door het tijdig aanpassen van de bestaande regelingen.

Wijziging bestaande praktijk

De eerste vraag die zich voordoet is de vraag op welke datum de medewerker nu daadwerkelijk met pensioen gaat. Is dat nu op leeftijd 65 jaar of 65 jaar en 2 maanden? Of geldt de datum van de nieuwe pensioenleeftijd: 67 jaar? Welke beloning is nu van toepassing indien een 65-plusser wil doorwerken? Is er sprake van loondoorbetaling bij ziekte voor een 65-plusser? Wat nu als de verzuimverzekering stopt op leeftijd 65 jaar? Moeten de bestaande arbeidsomstandigheden ook worden aangepast? Zo maar wat vragen waar de ondernemer een concrete oplossing voor moet bedenken.

Weet; ook het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf reeds aan dat tenminste 39 cao’s niet aansluiten op de nieuwe wetgeving.

Wie doet wat

Van de overheid hoeft de ondernemer niets te verwachten. Ook verzekeraars gaan geen nieuwe producten aanbieden. Pensioenfondsen willen voor 2014 gebruik maken van fiscale mogelijkheden. Onduidelijkheid is troef.

De werkgever moet daarom zelf aan de slag met deze nieuwe situatie.

Onder de noemer OAP-Advies geven Sars Personeelsadvies en Pals Arbeidszaken, OAP specialisten, als eerste voorlichting over de gevolgen voor werkgevers door wijziging van de AOW- en Pensioenleeftijd op 1 januari 2014. Bijeenkomsten zijn gepland op 27 november en 3 december 2013.

Wilt u meer informatie. Laat het ons weten via uw reactie op deze blog.

 

Reageer op dit blogbericht