Dé specialist in arbeidszaken in de Haarlemmermeer en omstreken

Bel voor een afspraak: 06-52421272

Medemenselijkheid: een experiment

Een bijeenkomst over uitsluiting op de arbeidsmarkt en de Participatiewet. Vier deskundigen geven hun visie weer. Over de oorzaken van uitsluiting. Over de instrumenten van SZW. De kritiek van de vakcentrale FNV. En een initiatief van een netwerk van MKB-ondernemers. Maar gaat het helpen?

De standpunten

De econoom sprak uiteraard in termen van een te lage productiviteit. Werknemers bezitten kenmerken die werkgevers niet aantrekkelijk vinden. Werkloosheid, gehandicapt zijn, te laag opleidingsniveau of te hoge leeftijd. Er was zelfs sprake van perverse verdringing. De medewerker van SZW sprak over het meer activerend maken van het sociaal zekerheidsstelsel en verwees naar de Participatiewet met de daarin genoemde instrumenten. En niet te vergeten het Sociaal Akkoord met 35 regionale werkbedrijven.

De FNV-bestuurder sprak over aanbevelingen en afspraken in cao’s over werkgelegenheid. Over de tekortkomingen in de Participatiewet en het wantrouwen van werkgevers in gemeenten en UWV. Als laatste sprak de vertegenwoordiger van De Normaalste Zaak over een jungle van regels en gepassioneerd te werk gaan.

De oplossingen

De sprekers wezen ook op oplossingen. Meer werk toevoegen aan het bruto nationaal product door sociaal en duurzaam werkgeverschap. Of instrumenten als loonkostensubsidies, beschut werk of werkplekaanpassingen inzetten. Concretisering van de Participatiewet en het toepassen van de cao van het inlenende bedrijf. Tenslotte het plan om 7500 banen te scheppen bij 300 grote bedrijven.

Wat koopt de werkloze hiervoor?

Ruim 750.000 werklozen in Nederland. Zij willen maar een ding: werken. Werken geeft structuur aan je leven. Opgenomen zijn in een sociale gemeenschap. Gevoel van eigenwaarde. Je eigen geld verdienen in plaats van een uitkering. Geen sollicitatiebrieven meer schrijven die nog nauwelijks worden beantwoord. Geen afwijzing na afwijzing meer incasseren. Geen teleurstellingen meer of machteloze woede, moedeloosheid of apathie.

Want wat heeft een werkloze nu aan al die verklaringen, aanbevelingen, instrumenten en tekortkomingen van de Participatiewet of plannen om banen te scheppen. Hij of zij wil gewoon werken. Werken betekent weer toekomst.

Een experiment

Om al die deskundigen en met hen zij die nog werk hebben te overtuigen wat het is om geen werk te hebben, moeten we een experiment starten. De huidige werklozen nemen de banen in van hen die nu werken. De werkenden worden bij lot aangewezen; net zoals menig werkloze is overkomen. Vervolgens komen deze nieuwe werklozen in een UWV-traject en moeten gaan solliciteren, behalve naar hun eigen baan. Om vervolgens te ervaren wat het met je doet als je gedwongen thuis zit en afwijzing na afwijzing volgt

Wellicht dat dan ontstane gevoelens van medemenselijkheid tot echte oplossingen leiden.

 

Reageer op dit blogbericht