Dé specialist in arbeidszaken in de Haarlemmermeer en omstreken

Bel voor een afspraak: 06-52421272

De ontbrekende eigenschap

Wanneer vind je iemand een leider? Is leiderschap verbonden met een functie of een titel? Is een president, een koning, een ceo of manager een leider? En moeten leiders altijd positief zijn? Kan een leider ook een dictator zijn?

Denkbeelden

Bij een leider hebben we kennelijk denkbeelden die bepalen of wij iemand een leider noemen. Charismatisch, bevlogen, idealistisch, vredelievend of opzwepend. Met gemak kunnen we bij elke genoemde eigenschap wel een leider noemen. Maria als vredelievend, Hitler als opzwepend, John F. Kennedy als charismatisch en ds. Martin Luther King als idealistisch met zijn “I have a dream”.

Leider als mens

Als we namen bedenken bij leiderschap komen ook waarde-oordelen tevoorschijn. De leider wordt teruggebracht naar zijn mens-zijn. Naast goede eigenschappen ook minder goede. Naast slagen ook voorbeelden van mislukkingen of domweg falen. De leider als gewoon mens. Weliswaar geen doorsnee mens, maar toch mens.

Een leider wordt geboren

Een leider ontstaat in een bepaalde tijd, op een bepaalde plek. Je zou kunnen zeggen dat door een samenloop van omstandigheden hij/zij wordt “geboren”. Daarmee wordt een leider een identificatiefiguur. Iets in het gedrag of handelen van de leider spreekt ons aan. Doet een appel op ons of drijft ons tot daden, tot een geloven in een betere wereld.

Identificatiefiguren

Een leider als identificatiefiguur. Van kinds af aan kennen wij identificatie-figuren. Veelal zijn onze ouders onze eerste identificatiefiguren. Net zo groot en sterk als je vader; net zo lief als je moeder. Naarmate we ouder worden komen er steeds andere identificatiefiguren in beeld. Steeds spiegelen we ons eigen denken en handelen aan de eigenschappen van een identificatiefiguur; een leider. Gedrag of wijsheid van de leider vertonen in onze ogen een zekere wijsheid: levenswijsheid.

Levenswijsheid

Wijsheid van het leven verkrijg je niet zomaar. Je moet daar veel voor doen. Het ontstaat als je dagelijks leven ingrijpend wordt gewijzigd door omstandigheden. Een ongeluk, tegenslagen, de dood van een geliefde, ziekte of andere negatieve gebeurtenissen. Het zijn situaties waarbij het niet zozeer gaat om de vraag waarom jou dat overkomt maar meer hoe daarmee om te gaan.

Innerlijke strijd

Ingrijpende gebeurtenissen in jouw persoonlijk leven maken vaak een ander mens van je. Het kost innerlijk strijd, een gevecht met jezelf, met wantrouwen en twijfel aan vertrouwen hebben in. Na zo’n strijd kom je er als een ander mens weer uit. Achteraf hoor je dat iemand is gegroeid; een persoonlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Herkenbaarheid

Een echte leider herkennen wij aan zijn/haar levenswijsheid. Levenswijsheid als doorleefde moraal, doorleefde pijn en verdriet, hoop en vrees. We zien het aan een zekere beminnelijkheid in het gedrag van deze identificatiefiguur; deze leider. Een weten dat er morgen weer een dag komt met nieuwe kansen.

Een leider zijn we van tijd tot tijd allemaal. Identificatiefiguur voor de ander in een bepaalde tijd en onder bepaalde omstandigheden. Daar komt geen functietitel aan te pas. Alleen wijsheid vanuit het geleefde leven.

 

Reageer op dit blogbericht