Dé specialist in arbeidszaken in de Haarlemmermeer en omstreken

Bel voor een afspraak: 06-52421272

Advies

Het onderdeel advies omvat een viertal aandachtsgebieden.

Consultancy

Pals Arbeidszaken is als consultant in te huren voor opdrachten op het gebied van advies over

arbeidsvoorwaarden, cao-onderhandelingen of harmonisatie van arbeidsvoorwaarden bij

integratietrajecten van organisaties. Het opzetten of aanpassen van beloningsstructuren en

loongebouwen komt regelmatig aan de orde.

 

Interim management

Pals Arbeidszaken heeft veel ervaring op het gebied van leidinggeven aan projecten en vervanging

bij afwezigheid van de manager Compensation & Benefits.

 

Voorzitterschap

Het voorzitterschap van commissies voor HRM-thema’s of bezwarencommissies Sociaal Plan

valt eveneens onder de activiteiten van Pals Arbeidszaken.

 

Docentschap

Pals Arbeidszaken is ook actief als docent op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid,

medezeggenschap, pensioenrecht en HRM.